Лагери за мостове

Лагери за мостове Tensa TS


Tens Сферични лагери са устройства, изработени от стомана и PTFE, можещи да прехвърлят приложените вертикални и хоризонтални товари между горната и долната част на конструкцията.

Лагерите, имащи поведение на сферични панти, чрез вътрешна стоманена капачка, имат възможност за ограничено въртящо движение от до +/- 3 градуса ( +/- 0.052 rad) по всяка хоризонтална ос и неограничено въртене по вертикалната ос. Изчисленията по проекта могат да бъдат направени в съответствие с различни стандарти. EN 1337, AASTHO, BS5400 и т.н.

Има три различни типологии:

  • TSF – Tens Сферични фиксирани
  • TSL / TST – Tens сферични еднопосочни (надлъжни – напречни)
  • TSM – Tens Сферични многопосочни

Лагерите, имащи поведение на сферични панти, чрез затворен еластомерен диск, имат възможност за ограничено въртящо движение от до +/- 0,6 градуса ( +/- 0.052 rad) по всяка хоризонтална ос и неограничено въртене по вертикалната ос. Изчисленията по проекта могат да бъдат направени в съответствие с различни стандарти. EN 1337, AASTHO, BS5400 и т.н.

Има три различни типологии:

  • TSF – Tens Pot фиксирани
  • TSL / TST – Tens Pot еднопосочни (надлъжни – напречни)
  • TSM – Tens Pot многопосочни

Лагери за мостове Tensa TP


Tens Pot лагери са устройства, можещи да прехвърлят приложените вертикални и хоризонтални товари между горната и долната част на конструкцията.

Лагери за мостове Tensa TR


Tens Rubber лагерите са устройства, които могат да се справят с постъпателни движения във всяка посока и ротационни движения, по всяка ос, чрез еластична деформация. Лагерите, основно, се състоят от поредни слоеве гума и стомана, постигнати чрез гореща вулканизация или само гума.

Те могат да бъдат комбинирани с допълнителни лагеровидни устройства, за да се разшири тяхното поле на приложение, като плъзгаща се система, или временна, или постоянна, или задържаща система във всяка посока.

Обикновено са с правоъгълна форма (кръгла при заявка), гумените лагери са с незатрдуняващи размери и са с безпроблемен монтаж.

Изчисленията по проекта могат да бъдат направени в съответствие с различни стандарти. EN 1337, AASTHO, BS5400 и т.н.

Има три различни типологии:

  • TRF – Tens Rubber фиксирани – с външен ограничител
  • TRL / TRT – Tens Rubber еднопосочни (надлъжни – напречни)
  • TRM – Tens Rubber многопосочни
Translate »