Поддръжка на мостове

Поддръжка и изпитване на мостове – мониторинг


Мониторингът на въжетата е важен през целия експлоатационен живот на структурите и в много случаи, става критичен фактор.

Мониторингът на товари може да бъде извършван чрез постоянни динамометрични датчици, разположени по анкерните съединения.

Те могат да бъдат два типа:

  • моно-струнни, когато динамометричният датчик е поставен само по една струна на анкера и отчита пълния товар на въжето като екстраполация на товара на единична струна
  • ануларни, поставени директно под гайката на регулируеми анкер и предоставящи отчитания, действащи по целите въжета

Всички динамометрични датчици са разработени с минимизирана чувствителност към ексцентрични товари и носещи повърхности. Те могат да бъдат свързани към система за събиране на данни, предоставяща обобщение на отчитанията на различните датчици.

По такъв начин може да се постигне пълно наблюдение на всички въжета, като се предоставя информация за състоянието на моста в реално време. Могат да бъдат предоставени още мониторингови системи, като иновативната система за радарно отчитане, която позволява проверка на товарите и изместването чрез интерферометрични радарни устройства.

Тази нова евтина система гарантира правилни отчитане и понижени дейности по работната площадка.

Translate »