Земни анкери за строителство на мостове

Земни анкери


Според норматив EN1537:2002, земните анкери се състоят от следните части:

  • Тяло на земен анкер.
  • Глава на анкер.
  • Съответстващи аксесоари.
  • Тялото на земния анкер се състои от: свободна дължина, дължина на връзка и долен край.
  • Целта на свободната дължина е да предаде товари от главата на анкера към дължината на връзката.

Земните анкери се произвеждат с диаметър на стоманената струна от 15,7 mm, клас 1860 MPa, както е дефинирано в prEN10138-3.

Дължината на връзката предава силата на опън към носещата товари формация в почвата или скалата, докато целта на долния край е да улесни монтажа.

Главите на анкера са проектирани да понижат ъгловите отклонение на струните от надлъжната ос: Системата на Tensacciai отговаря на изискването за максимално ъглово отклонение от 3°, докато по армировката действа сила от 97k. [вижте параграф 6.3 – EN1537:2002]

Бидейки същите, използвани при напрягане на стълбове от бетон, главите на анкерите позволяват напрягане с много секционен крик и едновременно приложение на товар към всички струни на земния анкер, както се изисква от EN1537:2002.

Галерия


Translate »