Анкерни системи за мостови конструкции с последващо напрягане

Системата MTAI


Тя е подобрена и цялостно завършена гама на моногрупни анкери. С компактната си геометрия и понижен ъгъл на отклонение, това е най-използваната и най-добре представящата се разработка на Tensacciai за приложения на вътрешно последващо напрягане.

Нашите бъдещи разработки в сферата на анкерите в момента е насочена към този тип, с по-голям и подобрен носещ капацитет. Той се произвежда и в пасивна версия, тип MTAIM, където достъпът за напрягане е невъзможен.

Предходните MTA и MTAM системи все още се предлагат за такива приложения, при които разположението на армировката изисква много къси дължини за правата част, т.е. фиксирането.

Отливките на Tensacciai се правят от високоякостен зърнест чугун, докато анкерните дискове се правят от кована стомана.

Тази защита е тотална и постоянна, тъй като въжето е покрито Система анкери MTAIDизцяло от защитен шлаух срещу външните влияния, започвайки от анкерните блокове. Защитата чрез обвиване се състои от диелектричен материал, изработен от полиетилен с висока плътност, който покрива струните и в зоната на свързване.

В приложението за последващо напрежение, анкерните дискове на струните се разделят от чугунени блокове в края, чрез пръстени, изработени от диелектричен материал, издържащ усилието на предварително напрежение, без да се деформира.

Полиетиленовите конектори, които са разположени в чугунените блокове излизат от разделящите пръстени, след което се свързват към обвивката чрез елементи, които правят системата изцяло водоустойчива.

Системата MTAID


Анкерите MTAID за електрически изолирано последващо напрягане отговарят на изискването за тотална защита на въжетата за предварително напрягане от корозивни вещества.

Система 1C15


Акерът с моно-струна, тип 1С15 е проектиран за употреба с гресирани струни и струни с покритие в натегнати в последствие тънки бетонни плочи, както за жилищни, така и за граждански приложения.

Налични са активни, пасивни и свързващи анкери, които да се използват в различни модели на струни. Несвързаната система с моно-струни е много популярна в САЩ, но започва да се прилага широко и в Европа и Близкия Изток.

Предимствата от използването на несвързаната система са:

  • Намаляване на дебелината на плочата
  • По-големи отстояние (с намаление на колоните)
  • Понижение на теглото на плочата
  • Силно понижение на ширините на пукнатините
  • Високо ограничение на огъване
  • Много нисък коефициент на триене
  • Много добра защита срещу корозия
  • Без необходимост от инжектиране на циментов разтвор
  • Много добра гъвкавост при дизайн и начин на употреба
  • Бързина на изпълнение.

Системата може да се демонтира и замени чрез наличието на вътрешен стоманен конус, който разделя струните и вътрешната защитна инжекция от останалите елементи в зоната на свързване.

Система MTAIE


Еволюирала външна система за последващо напрягане на Tensacciai, подходящо проектирана за случаите, когато е нужна цялостна смяна и защита.

Система MTG


Гамата анкери, подходяща за свързването на въжета.

Тя е напълно интегрирана със системата MTAI и позволява монтажът на въжета в различни, отделни етапи. За свързване на кабели се предлага и предходната система CU, който се използва с моно-струнни съединители.

Последващото опъване на плочи или тънки стени може да се извърши с помощта на плоски анкери PTS, чийто обхват е от 2 до 5 нишки, чиято специална форма изисква намалено пространство за монтаж. Може да се използва както с гофрирана метална обвивка, така и с пластмасови канали.

Система PTS


Налично е специално плоско фиксиране за свързано с плоча последващо напрягане и те се използват широко в приложения, свързани с етажи на сгради.

Галерия


Translate »