Антисеизмични устройства за строителство на мостове

TDRI гумени лагери / лагери за мостове


Tensa омекотяващи гумени изолатори или гумени лагери (лагери за мостове) (TDRI) са високи гумени омекотяващи пръстени (гумени лагери / лагери за мостове), изработени чрез редуването на гумени слоеве и листа от подсилена стомана.

Две дебели външни плочи са вулканизирани към останалата част на изолатора. TDRI се завиват с болтове към външни стоманени плочи, с цел тяхното фиксиране към структурата.

Изолаторите могат да издържат на вертикални товари и сеизмични и несеизмични хоризонтални сили (вятър, температура, свиване и т.н….) Тези устройства, характеризиращи се с ограничена хоризонтална твърдост, могат да абсорбират високи измествания, предизвикани от сеизмична активност и да ограничат хоризонталните сили, навлизащи в структурата с цел разсейване на енергийния капацитет.

Предимствата на изолаторната система с TDRI са следните:TDRI гумени лагери за мостове

 • понижение на сеизмичната реакция на структурата, постигната чрез повишение на основния период и чрез повишение на омекотяването;
 • сградите могат да бъдат проектирани като не-разсейващи;
 • ограничено междуетажно отклонение;
 • защита на целостта на вътрешните части на сградата;
 • повишение на степента на надеждност.

TEPD гарантират перфектен контрол на максимални товари, активирани между свързани елементи, независимо от сеизмичната интензивност и честота.Тази технология предвижва стоманените основни елементи (с форма на “С”), обикновено от неръждаема стомана, да гарантират по-добри механични характеристики и надеждност във времето, имайки предвид неизменчивостта на материала.

Благодарение на функцията на основните елементи, е възможно разпределението, с цел постигане на реакция, осовосиметричен тип и кондициониране, в две ортогонални посоки.

След земетресение, смяната е възможна, без да се налага разглобяването на цялото устройство, а само на деформираните основни елементи.

 • TEPD ограничителиПредимствата на изолаторната система с TEPD са следните:
 • позволява структурни движения в еластичен режим (както и разширения, така и въртене);
 • използвана е проста конструкция за всяка форма;
 • голям брой цикли на разсейване без влошаване;
 • ниска или никаква чувствителност към условията на околната среда;
 • опростеност и улеснен монтаж и смяна;
 • надеждност във времето.

TEPD еласто-пластични устройства


Tens еласто-пластични устройства (TEPD) представляват ограничители, които могат, принципно, да предават само хоризонтални сили. Тези устройства са с еласто-пластична конструкция, в висока степен на разсейване, и стабилно хистерезисно поведение (голям брой цикли на разсейване без влошаване).

TLRI оловни гумени изолатори


Tens оловни гумени изолатори (TLRI) са високи гумени омекотяващи пръстени, изработени чрез редуването на гумени слоеве и листа от подсилена стомана с едно или повече оловни цилиндрични тела. Две дебели външни плочи са вулканизирани към останалата част на изолатора. TLRI се завиват с болтове към външни стоманени плочи, с цел тяхното фиксиране към структурата.

Изолаторите могат да издържат на вертикални товари и сеизмични и несеизмични хоризонтални сили (вятър, температура, свиване и т.н….).

Тези устройства, характеризиращи се с ограничена хоризонтална твърдост, могат да абсорбират високи измествания, предизвикани от сеизмична активност и да ограничат хоризонталните сили, навлизащи в структурата с цел разсейване на енергийния капацитет, поради оловния елемент.

TLRI оловни гумени изолаториПредимствата на изолаторната система с TLRI са следните:

 • понижение на сеизмичната реакция на структурата, постигната чрез повишение на основния период и чрез повишение на омекотяването;
 • сградите могат да бъдат проектирани като не-разсейващи;
 • ограничено междуетажно отклонение;
 • защита на целостта на вътрешните части на сградата;
 • повишение на степента на надеждност.

От друга страна, те реагират при импулсивна външна сила, характеризираща се с високи скорости (динамични товари, земетресения и т.н. …) с проектирана вискозна сила, с едновременно разпръскване на енергията. Формулата за конструкция на TFVD е следната: F = c vα.

Основните експлоатационни характеристики могат да бъдат обобщени като:

 • надеждност на експлоатационните характеристики;
 • самостоятелна компенсация на вътрешните обемни промени, в резултат на промяна на температурата;
 • TFVD флуидни омекотителиизползваната течност е от силиконов тип, характеризиращ се с нечувствителност към стареене, стабилност на вискозитета при температури надвишаващи два пъти минералното масло и свиваемост, позволяваща обемната компенсация поради температурата;
 • изместването се гарантира от наличието на калибриран тръбопровод, които позволява изтичане на течността за бавни движения;
 • за импулсивни действия, вътрешните клапани, калибрирани според работното налягане, позволяват движението на течността, за да се постигне разсейването на енергията и реакционната сила;
 • фиксиращите елементи към структурата са точни сферични панти, с въртене ±α = 3° (освен ако клиентът изрично не е поискал друго).

TFVD флуидни вискозни омекотители / заглушители


Tens флуидни вискозни омекотители (TFVD) са структурни ограничители от хидравличен тип, зависещи от скоростта. Тези устройства позволяват свободно движение в съответствие с бавните външни действия, като промени в температурата, свиване и приплъзване.

TSTD структурни ограничители от хидравличен тип


Tens предаващи шок устройства (TSTD) представляват структурни ограничители от хидравличен тип. Тези устройства позволяват свободно движение в съответствие с бавните външни действия, като промени в температурата, свиване и приплъзване. От друга страна, те създават твърдо съединение под импулсивна външна сила (напр. земетресение или динамични товари).

Основните експлоатационни характеристики могат да бъдат обобщени като:

 • надеждност на експлоатационните характеристики;
 • самостоятелна компенсация на вътрешните обемни промени, в резултат на промяна на температурата;
 • TSTD хидравлични ограничителиизползваната течност е от силиконов тип, характеризиращ се с нечувствителност към стареене, стабилност на вискозитета при температури надвишаващи два пъти минералното масло и свиваемост, позволяваща обемната компенсация поради температурата;
 • изместването се гарантира от наличието на калибриран тръбопровод, които позволява изтичане на течността за бавни движения, но може да постигне шибърен клапан за тези импулсни типове;
 • фиксиращите елементи към структурата са точни сферични панти, с въртене ±α = 3° (освен ако клиентът изрично не е поискал друго) .
 • при импулсен товар е осигурена деформируемост, съдържаща се в рамките на 10% от изместването в посоката на възможно действие на силата.

TP-EPD куповидни еласто-пластични устройства


Tens, куповидни еласто-пластични устройства (TP-EPD) представляват хибридни устройства с куповидни пръстени (ограничена гумена подложка), оборудвани с EPD устройство. Тези устройства могат да пренасят както вертикални, така и хоризонтални товари и са с еласто-пластична конструкция, в висока степен на разсейване, и стабилно хистерезисно поведение (голям брой цикли на разсейване без влошаване).

TP-EPD гарантират перфектен контрол на максимални товари, активирани между свързани елементи, независимо от сеизмичната интензивност и честота.

Тази технология предвижва стоманените основни елементи (с форма на “С”), обикновено от неръждаема стомана, да гарантират по-добри механични характеристики и надеждност във времето, имайки предвид неизменчивостта на материала.

Благодарение на функцията на основните елементи, е възможно разпределението, с цел постигане на реакция, осовосиметричен тип и кондициониране, в две ортогонални посоки.

След земетресение, смяната е възможна, без да се налага разглобяването на цялото устройство, а само на деформираните основни елементи.

TP-EPD куповидни пръстени

Предимствата на изолаторната система с TEPD са следните:

 • позволява структурни движения в еластичен режим (както и разширения, така и въртене);
 • използвана е проста конструкция за всяка форма;
 • голям брой цикли на разсейване без влошаване;
 • ниска или никаква чувствителност към условията на околната среда;
 • опростеност и улеснен монтаж и смяна;
 • надеждност във времето.

Основната характеристика на тези устройства, е че хоризонталната твърдост може да бъде диференцирана спрямо скоростта, в следствие на използваната честота. Подробно, динамичната твърдост е почти двойна, в сравнение със статичната. Вискозният омекотителен еквивалент е 25.

Tens вискозните гумени изолатори имат еласто-вискозно поведение, с възможност за прецентриране.

TVRI вискозни гумени изолатори


Tens вискозни гумени изолатори се състоят основно от гума, малки вдлъбнатини, напълнени с вискозен материал позволяват на устройството да не се страхува от никакви температури.

Галерия


Translate »